Όροι Χρήσης

Επισκόπηση
Οι παρακάτω αποτελούν όρους μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την MIETSEL Α.Ε. Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εξαγωγής και επανεξαγωγής και κανονισμούς ελέγχου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.
Η MIETSEL Α.Ε. μπορεί, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Η MIETSEL Α.Ε. μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Γενικά
Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. Παρακαλούμε δείτε την καρτέλα με τίτλο «Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα πληροφοριών» για σχετικές πληροφορίες.
Αυτή η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο της δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να ταχυδρομηθεί, να μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MIETSEL Α.Ε., εκτός του ότι η MIETSEL ΑΕ σας παρέχει τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια για την πρόσβαση και παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, αποκλειστικά στον υπολογιστή σας και για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείτε το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ότι θα διατηρήσετε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας, και ότι θα αποδέχεστε οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που συνοδεύουν το περιεχόμενο ή κατά άλλο τρόπο καθορίζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Παρά τα ανωτέρω, οποιοδήποτε λογισμικό και άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα για κατέβασμα, πρόσβαση ή άλλη χρήση από αυτό το δικτυακό τόπο με τους δικούς τους όρους άδειας, προϋποθέσεις, και σημειώσεις θα διέπονται από τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις.
Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις σε αυτό το δικτυακό τόπο θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα του κατεβασμένου υλικού, που έχετε στην κατοχή σας ή τον έλεγχο σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια της προηγούμενης παραγράφου, η MIETSEL Α.Ε. δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων κυριότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε μα αναπαράγεται καθόλου από το περιεχόμενο από αυτό τον ιστιότοπο σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Ορισμένες αποποιήσεις
Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστιότοπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Δεν εγγυόμαστε ή υποσχόμαστε ότι είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις. Η MIETSEL Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ανανεώνει αυτό το δικτυακό τόπο, ώστε να διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες ή να εξασφαλίζεται την ακρίβεια τους ή την πληρότητα των αναρτούμενων πληροφοριών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών, που ανακοινώνονται πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το site.
Η MIETSEL Α.Ε. δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι τυχόν προβλήματα που αναφέρθηκαν θα επιλυθούν από την MIETSEL Α.Ε., ακόμη και αν η MIETSEL Α.Ε. επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Εμπιστευτικές πληροφορίες
Η MIETSEL Α.Ε. δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από εσάς μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην MIETSEL Α.Ε. θα θεωρείται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. Με την αποστολή στην MIETSEL Α.Ε. οποιεσδήποτε πληροφορίας ή υλικού, παραχωρείτε στην MIETSEL Α.Ε. μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια να αντιγράψει, αναπαράγει, αναμεταδώσει, μεταφορτώσει, δημοσιεύσει, διανείμει, να εκθέσει δημόσια, παραστήσει, τροποποίηση, δημιουργήσει παράγωγα έργα, και με όποιων άλλων τρόπο να χρησιμοποιήσει ελεύθερα, αυτό το υλικό ή τις πληροφορίες. Επίσης, συμφωνείτε ότι η MIETSEL Α.Ε. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ή να δημοσιοποιήσουμε με κάποιο άλλο τρόπο το γεγονός ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν: (α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας? ή (β) πρώτα να σας ενημερώσουμε ότι το υλικό ή οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευτούν ή θα χρησιμοποιηθούν με το όνομά σας σε αυτό? ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από το νόμο. Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που υποβάλλετε στην MIETSEL Α.Ε. για το σκοπό της παραλαβής προϊόντων ή υπηρεσιών θα γίνονται σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου μας. Παρακαλούμε δείτε την καρτέλα με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της MIETSEL Α.Ε.

Διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο
Όλες οι συνδέσεις με αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την MIETSEL Α.Ε., εκτός αν η MIETSEL Α.Ε. συναινεί σε συνδέσεις στις οποίες ο σύνδεσμος και οι σελίδες που ενεργοποιούνται μέσω της σύνδεσης δεν: (α) δημιουργούν πλαίσια γύρω από την οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό το δικτυακό τόπο ή δεν χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου? (β) παρερμηνεύουν την σχέση σας με MIETSEL Α.Ε.? (γ) υπονοούν ότι η MIETSEL Α.Ε. αποδέχεται ή εγκρίνει, εσάς, το δικτυακό σας τόπο, ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε? και (δ) παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την MIETSEL Α.Ε. ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την καλή πίστη που σχετίζεται με το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της MIETSEL Α.Ε. Ως μια επιπλέον προϋπόθεση για να σας επιτραπεί η διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο, συμφωνείτε ότι MIETSEL Α.Ε. μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την άδεια διασύνδεσης με αυτό το ιστιοτόπο. Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με αυτό το δικτυακό τόπο και να παύσετε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα MIETSEL ΑΕ.

 
©2009 - 2013 Mietsel SA - Design & Development by Dstream - Optimize Web pages for 1024x768 resolution